Aktualności

ilość odwiedzin strony: 848521
2015.06.26
2015.06.19
2015.06.17
2015.05.30
2015.05.22

Protokół z oceny prac plastycznych VI Gminnego Konkursu Plastycznego na LAURKĘ dla Mamy

Jury w składzie:

  1. Urszula Pytlarska
  2. Maria Gierczycka
  3. Anna Wójcik
  4. Jerzy Piaszczyk
  5. Grzegorz Dudała
  6. Michał Radwan
Na konkurs wpłynęło  114 prace plastyczne ( laurek).

Komisja oceniła prace plastyczne nadesłane na konkurs w 4 kategoriach wiekowych.

Kategoria – przedszkole

I miejsce – Eliza Masłowska Przedszkole w Szczekocinach

II miejsce – Julia Sochacka  Przedszkole w Szczekocinach

III miejsce –  Oliwia Malik - Przedszkole w Szczekocinach

Kategoria – kl.I-III

I miejsce – Małgorzata Pałka- Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

II miejsce – Zuzanna Kostecka- Zespół Szkół w Goleniowach

III miejsce – Martynka Wojciechowska  - SP Nr1 w Szczekocinach

Wyróżnienia: Eliza Glinka- Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

Piotr Czyż – Zespół Szkół w Rokitnie

Kuba Wrona  – Zespół Szkół w Goleniowach

Kategoria – IV- VI

I miejsce – Emilia Ciesielska  SP Nr 1 w Szczekocinach

II miejsce – Karina Popczyk SP Nr 1 w Szczekocinach

III miejsce –  Piotr Czekała  SP nr 1 w Szczekocinach

Wyróżnienia: Wiktoria Głodkowska , Kacper Nowakowski, Natalka Wojciechowska, Eliza Zaława z SP nr 1 w Szczekocinach, Karolina Piętak z SP Rokitno

Kategoria – gimnazjum

I miejsce – Kacper Mularczyk  Gimnazjum w Szczekocinach

II miejsce – Julia Zasada Gimnazjum w Szczekocinach

III miejsce – Weronika Nowicka Gimnazjum w Szczekocinach

Wyróżnienia: Zuzanna Żarnowiecka- Gimnazjum w Szczekocinach

Piotr Smardzewski – WCK w Starzynach

Norbert Pustuł – Gimnazjum w Szczekocinach

Beata Grabowska – Gimnazjum w Rokitnie

Jury przyznało także słodycze i dyplomy za udział dla dzieci z przedszkoli z gminy Szczekociny.

2015.05.21
2015.05.15
2015.05.12


I. PATRONAT:

• Starosta Zawierciański

• Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

II. ORGANIZATORZY

• Starostwo Powiatowe w Zawierciu

• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach przy współpracy Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki  w Szczekocinach

III. CELE PRZEGLĄDU I JARMARKU

Przegląd stanowi okazję do regionalnego współzawodnictwa i wymiany doświadczeń przez twórców ludowych, muzyków, śpiewaków i tancerzy ludowych oraz twórców rękodzieła artystycznego. Przegląd ma charakter konkursu. Jego zasadniczymi  celami są:

• ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca ludowego oraz zwyczajów dorocznych i rodzinnych,

• wskazanie wyróżniających się uczestników do udziału w ogólnopolskich festiwalach, targach sztuki ludowej i rzemiosła oraz komercyjnej współpracy z organizacjami rzemiosł różnych, twórców ludowych, związków twórczych itp.,

• ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej oraz rękodzielnictwie,

• promocja twórczości artystycznej, nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i twórców.

• rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gminnych powiatu zawierciańskiego i gmin ościennych.

IV. MIEJSCE, TERMIN

• Plac Targowy

• 7  czerwca 2015 r.  – godz. 11.00 - oficjalne otwarcie Przeglądu,

V. REGULAMIN WYSTĘPÓW

W Przeglądzie mogą wziąć udział przede  wszystkim wykonawcy prezentujący swoje umiejętności nabyte od starszego pokolenia w postaci tzw. in crudo lub udokumentowanej rekonstrukcji – wywodzący się z tradycji kultury małopolskiej, zagłębiowskiej i kieleckiej (obszar powiatu zawierciańskiego oraz gmin ościennych).

KATEGORIE: kapele ludowe, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, zespoły śpiewacze bez akompaniamentu, zespoły śpiewacze z akompaniamentem.

UWAGA: zaleca się aby śpiewacy i zespoły śpiewu gromadnego uwzględniały w swoim repertuarze pieśni obrzędowe okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, sobótkowe, żniwne, weselne, o tematyce miłosnej, rodzinnej, utrzymane w ludowej poezji erotycznej, frywolne, pasterskie, pańszczyźniane, rekruckie, kołysanki oraz ballady, w ramach prezentacji konkursowych:

-  kapele ludowe mogą wykonać cztery utwory,

- instrumentaliści i śpiewacy oraz zespoły śpiewu gromadnego po trzy utwory.

WYSTĘP nie może trwać dłużej niż 10 minut. Z każdej gminy może wystąpić tylko jeden wykonawca w danej kategorii konkursowej.

Informujemy, że najlepszy zespół acapella lub kapela ludowa albo solista zostaną zakwalifikowane na "Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą". Koszty wyjazdu na w/w Festiwal pokrywa jego uczestnik.

VI. KRYTERIA OCENY

Oceny występów i prezentacji dokona Jury powołane przez organizatorów. Ocenie Jury podlega: wartość artystyczna prezentacji, dobór strojów, dobór repertuaru, autentyzm muzyki ludowej, realizacja scenariusza.

VII. NAGRODY

• Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i dyplomy ufundowane przez:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

• Podziału nagród dokona Jury

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.

Uczestnicy po nadesłaniu zgłoszeń zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie
o zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie.

Kolejność występów ustalają organizatorzy imprezy. W kwestiach spornych, decyduje organizator imprezy.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

7 czerwca 2015r. w trakcie Przeglądu Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków odbędzie się Jarmark Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa.

Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie i Jarmarku są przyjmowane na załączonych kartach pod adresem:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach,

                        ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny

                        e-mail: mgok_szczekociny@interia.pl

                        w terminie do dnia 1 czerwca 2015.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą przyjęte.

Dodatkowych informacji udzielają:

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach, tel. 34 3557 075,

Starostwo Powiatowe w Zawierciu tel. 32 67 107 10 wewn. 453 lub 32 45 07 160.

 

2015.05.05
2015.05.05

<< <  Strona 26 z 30  > >>